Chi tra cac che do bao hiem xa hoi qua tai khoan ATM tang tu 4-16% hinh anh 1Tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đều tăng so với năm 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành bảo hiểm xã hội đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu số người, số tiền chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho bảo hiểm xã hội các tỉnh cụ thể từng năm với từng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

[Ngày 15/9 hoàn thành kết nối các ngân hàng trên Cổng Dịch vụ công]

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng Tám, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng 3,18 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với tổng số tiền khoảng 14.055 tỷ đồng; trong đó chi qua tài khoản cá nhân ATM cho khoảng 730.000 người với số tiền khoảng 4.125 tỷ đồng.

Ước tính đến hết 6 tháng đầu năm, số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng 4% so với kết quả đạt được năm 2019.

Số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng 7% so với kết quả đạt được năm 2019. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 16% so với kết năm 2019.

Thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội./.

Hồng Kiều (Vietnam+)