Chủ đề: Việt Nam-Trung Quốc

Mốc son quan hệ Việt-Trung Chính trị

Mốc son quan hệ Việt-Trung

Từ 14/7, Việt-Trung đã hoàn thành việc giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền sau 36 năm từ khi tiến hành vòng đàm phán đầu tiên.
Tạo động lực hợp tác Việt-Trung đi vào chiều sâu Chính trị

Tạo động lực hợp tác Việt-Trung đi vào chiều sâu

Chuyến thăm của Thủ tướng là cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương Trung Quốc với Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Chuyến thăm này cũng tạo cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, xúc tiến kêu gọi đầu tư.