Gia Lai: Khac phuc sai pham sau ket luan thanh tra tai huyen Ia Grai hinh anh 1Vị trí huyện Ia Grai. (Nguồn: Gialai.gov.vn)

Ngày 2/6, ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đang triển khai thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các sai phạm sau kết luận thanh tra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai đã yêu cầu các tập thể, cá nhân có sai phạm nộp trả số tiền hơn 1,4 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Trước đó, ngày 20/5/2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai có Kết luận thanh tra số 07/KL-TTr về việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí (năm 2017-2019) và công tác đầu tư xây dựng (năm 2018-2020) tại Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ năm 2017-2019, có 20 đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện thanh toán một số chế độ phụ cấp và các khoản chi thường xuyên không đúng quy định với số tiền sai phạm là hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng vẫn còn một số sai phạm trong khâu lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và thi công thiếu khối lượng tại 12 đơn vị với tổng số tiền sai phạm gần 437 triệu đồng. Tổng số tiền sai phạm Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi là hơn 1,4 tỷ đồng.

Sau khi có Kết luận thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý đã ký công văn số 714/UBND-TCKH, đôn đốc, yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và Hiệu trưởng các đơn vị trường học có sai phạm chịu trách nhiệm nộp số tiền sai phạm 1.440.776.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Đồng thời, các đơn vị nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách.

Qua những thiếu sót được Thanh tra tỉnh chỉ ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

[Chuyển hồ sơ vụ "đội giá" thiết bị tại Chi cục Kiểm lâm Gia Lai]

Trong quá trình sử dụng kinh phí phải nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của nhà nước và thực hiện nghiêm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn làm đại diện chủ đầu tư trong xây dựng cơ bản phải lựa chọn những đơn vị có năng lực, trách nhiệm và uy tín trong công tác thiết kế, giám sát, thi công nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, chất lượng công trình.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai Lê Ngọc Quý, quan điểm của huyện là nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Ủy ban Nhân dân huyện sẽ kiên quyết khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, sớm nộp các khoản tiền vi phạm vào ngân sách nhà nước theo đúng luật định./.

Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)