Ha Noi trien khai nam van minh do thi, dam bao an toan giao thong hinh anh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông tại lễ ra quân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 5/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện "Năm trật tự, văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015."

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt mức 23 chỉ tiêu quan trọng nhất được Hội đồng Nhân dân và Chính phủ giao trong năm 2014.

Sự chuyển biến tích cực thể hiện rõ trong lĩnh vực quản lý đô thị, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2015, Hà Nội cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, lâu dài, kiên trì các giải pháp về tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, đặc biệt tại các điểm thường xảy ra tai nạn, các điểm ùn tắc, những nơi mất trật tự, mất an toàn vệ sinh; thường xuyên duy tu, duy trì chất lượng hạ tầng giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm về trật tự đô thị.

Nhiệm vụ đặt ra cho Hà Nội là tạo đột phá thông qua các chỉ đạo quyết liệt; trong quá trình tổ chức không thực hiện dàn trải, nóng vội mà phải đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng khu vực như nông thôn, đô thị, khu trung tâm... Hệ thống chính trị cần được huy động sức mạnh trong việc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh đô thị của người dân Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND và Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị năm 2015,” tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân.

Cùng với việc tích cực, chủ động phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, biểu dương những gương tốt, tăng cường ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông, Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc an toàn giao thông, hành lang giao thông, đình chỉ phương tiện quá niên hạn sử dụng, lấn chiếm hè, đường...

Năm 2015 thành phố tăng cường đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh công tác thanh thải đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố; giải tỏa chợ cóc, chợ tạm đi đôi với sắp xếp, bố trí nơi kinh doanh hợp lý, đáp ứng nhu cầu dân sinh./.
Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)