Ngày 18/9, Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp đối phó với tình trạng dân số già hóa và giảm do tỷ lệ sinh lâu nay quá thấp.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hong Nam-ki cho biết những thách thức về dân số đang đe dọa tiềm lực tăng trưởng và phát triển bền vững của nước này.

Năm 2018, tỷ suất sinh ở Hàn Quốc đã xuống thấp kỷ lục - chỉ còn 0,98, trong khi tỷ lệ cần thiết để duy trì số dân ổn định 51 triệu người phải là 2,1.

Số trẻ em sinh ra đã giảm từ mức đỉnh 1 triệu trẻ vào năm 1970 xuống còn 326.822 trẻ trong năm 2018.

[Già hóa dân số ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc]

Theo tính toán của Cơ quan Thống kê nước này, theo đà hiện nay, đến năm 2067, Hàn Quốc sẽ chỉ còn 39 triệu dân, so với 51,7 triệu của năm 2019.

Lúc đó, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng từ 14,9% hiện nay lên tới 46,5 % số dân. Số thanh niên đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ giảm từ 350.000 vào năm 2018 xuống 250.000 vào năm 2025 và chỉ còn 200.000 vào năm 2037.

Số dân ở độ tuổi từ 2 đến 21 tuổi sẽ giảm 8,46 triệu vào năm 2017 xuống 6 triệu trong năm 2030.

Một lý do giảm dân số ở nước này là thanh niên ngày càng không tuân thủ ba mốc chính trong cuộc đời khi còn trẻ, đó là hò hẹn, kết hôn và sinh con, do tình trạng khó tìm việc làm khi nền kinh tế suy giảm kéo dài./.

Tâm Hằng (TTXVN/Vietnam+)