Hình ảnh tiêm vacccine COVID-19 cho học sinh từ lớp 9-12 ở Trà Vinh

Từ ngày 12-15/11, tỉnh Trà Vinh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ học sinh từ lớp 9-12 trên địa bàn tỉnh, với tổng số hơn 43.200 em.
(TTXVN/Vietnam+)