Hoan thien cac co che khoi phuc, phat trien kinh te Da Nang hinh anh 1Một góc Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai, sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, nhằm tạo động lực tăng tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế.

Từ đó, hướng tới mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa ban (GRDP) khoảng từ 9-10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 5.000-5.500 USD đến năm 2025.

Theo Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Theo Đồ án, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị loại I thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng, có giá trị quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia...

[Đà Nẵng: Nhiều thách thức để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 6%]

Đà Nẵng cũng đang khẩn trương xây dựng Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng xác lập và phát huy vai trò, vị trí trung tâm của thành phố Đà Nẵng; tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang triển khai Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 1/7, thành phố Đà Nẵng chính thức tổ chức mô hình chính quyền đô thị, triển khai các quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận, phường; chế độ trách nhiệm của chủ tịch quận, phường; tuyền dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban Nhân dân quận, phường; lập dự quán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường...

Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đẩy nhanh việc phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Những sửa đổi, bổ sung này sẽ tạo điều kiện cho Đà Nẵng có thêm nguồn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do nguồn cân đối từ ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu, không phải trả lãi khi được vay từ quỹ dự trữ tài chính của thành phố; huy động vốn đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách.

Hoan thien cac co che khoi phuc, phat trien kinh te Da Nang hinh anh 2Công nhân làm việc tại một khu công nghiệp ở Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cụ thể, Đà Nẵng xem xét đưa vào dự thảo Nghị định số 144/2016/NĐ-CP gồm 6 nội dung cần sửa đổi, bổ sung quan trọng như cho phép thành phố được vay từ quỹ tài chính của thành phố và nâng hạn mức vay tối đa từ 40% lên 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp; quy định tỷ lệ vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố là 10% trên số thu ngân sách Trung ương được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương của năm trước liền kề để thực hiện các dự án PPP mang tính chất liên vùng, các dự án trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của Đà Nẵng và của khu vực miền Trung-Tây nguyên.

Cùng với đó, cho phép áp dụng tỷ lệ vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nước ngoài đối với thành phố Đà Nẵng tối đa không quá 50%, thay vì 70% như hiện hành. Bên cạnh đó, phân quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Ngoài ra, phân cấp cho Hội đồng Nhân dân thành phố được xem xét, quyết định đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nguồn ngân sách thành phố trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư theo quy định hiện hành...

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, tại Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 23/4/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã quy định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và thời gian thực hiện cụ thể từ nay đến năm 2025; trong đó, có 12 đầu việc quan trọng phải hoàn thành trong năm 2021.

Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, hoàn thiện và trình Thủ thướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Đà Nẵng, hoàn thành trong năm 2021. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách mang tính đột phá, nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế./.

Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)