Theo báo kết quả thực hiện tháng 9 và 9 tháng năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có khoảng 18.528 lao động nước ngoài, là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp, có nhu cầu quay trở lại Việt Nam làm việc (chủ yếu là người có quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...).

Báo cáo của các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, đến tháng Chín trên cả nước có 93.720 người lao động nước ngoài làm việc.

Số lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 11.211 người, chiếm 12% tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động là 82.509, chiếm 88%, trong đó số người đã được cấp giấy phép lao động là 77.021 người, chiếm 93,3%. Số còn lại 5.488 người là những người đã nộp hồ sơ và đang hoàn thiện các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Hon 18.528 lao dong nuoc ngoai dang co nguyen vong tro lai Viet Nam hinh anh 1

Trong thời gian qua, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện việc cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho các nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức theo quy định và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

[Hỗ trợ lao động nước ngoài, doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh]

Trường hợp các nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật đã nhập cảnh và đang làm việc tại Việt Nam thì thực hiện việc cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đúng thủ tục quy định với thời gian nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh tăng cường quản lý, theo dõi lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hướng dẫn các cơ quan liên quan gia hạn giấy phép lao động cho người lao động đang làm việc tại Việt Nam; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam./.

Hồng Kiều (Vietnam+)