Như vậy so với cuối tháng 8, có thêm Bình Phước, Phú Yên được bổ sung. Nhóm hai, 11 địa phương "đang tiếp tục lộ trình thực hiện để đạt các tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19" gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Nhóm ba gồm Thành phố  Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang "cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch để có thể thực hiện được các tiêu chí kiểm soát dịch." Đồ họa thể hiện 8 địa phương thuộc nhóm 1./.

(TTXVN/Vietnam+)