(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Qua 10 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2018), thủ đô Hà Nội có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực./.