[Infographics] Nha nhac cung dinh Hue - Di san truyen khau nhan loai hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Nhạc cung đình Huế được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) chính thức công nhận là “Kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” vào tháng 11/2003.

Nhã nhạc hiện nay chỉ tồn tại dưới hai tổ chức dàn nhạc là Đại nhạc và Tiểu nhạc. Nhã nhạc nhằm tạo sự trang trọng trong các cuộc tế, lễ cung đình, như: Tế giao, tế miếu, lễ đại triều, thường triều./.

Thanh Trà (Vietnam+)