Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sẽ có ba đợt cấp nước với tổng cộng 18 ngày để phục vụ việc lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày đầu tiên bắt đầu từ 0 giờ ngày 16/1./.