[Infographics] Thong tan xa Viet Nam qua nhung con so hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

TTXVN hoạt động theo mô hình tổ hợp với 15 đơn vị thông tin đối nội và đối ngoại (gồm năm ban biên tập, hai trung tâm thông tin nguồn và tám tòa soạn) cùng với năm trung tâm phục vụ thông tin, một nhà xuất bản, hai doanh nghiệp in, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên; và khối các đơn vị chức năng giúp việc Tổng giám đốc TTXVN./.

(TTXVN/Vietnam+)