Quảng Ninh dẫn đầu về mức tăng GNI bình quân đầu người giai đoạn 2016-2020 khi tăng thêm 8.124,9 USD/người/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)