Kho bac Nha nuoc cong bo ke hoach huy dong trai phieu Chinh phu 2019 hinh anh 1Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận giữa Kho bạc Nhà nước, Sở giao dịch Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. (Ảnh: HNX/Vietnam+)

Kho bạc Nhà nước cho hay sẽ huy động 260.000 tỷ đồng Chính phủ qua kênh đấu thầu với các kỳ hạn phát hành bình quân khoảng 13 năm trong năm 2019.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ đầu năm 2019 do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, ngày 21/2.

[Việt Nam nhập siêu hơn 2,3 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc]

Ngoài ra, đại diện của Kho bạc Nhà nước đã chia sẻ một số định hướng trong công tác huy động vốn với các sản phẩm trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm có kỳ trả lãi chuẩn hoặc loại long/short coupon [trái phiếu có kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn/dài hơn so với kỳ trả lãi chuẩn], tiếp tục tái cơ cấu danh mục trái phiếu Chính phủ đồng thời dự kiến hoán đổi khoảng 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đến hạn trả nợ trong năm 2019 và năm 2020.

Bên cạnh đó với tư cách là cơ quan vận hành thị trường, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nói về các chương trình hành động phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Kho bac Nha nuoc cong bo ke hoach huy dong trai phieu Chinh phu 2019 hinh anh 2Ông Nguyễn Thành Long Chủ tịch HNX phát biểu khai mạc Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ đầu năm 2019. Ảnh: (HNX/Vietnam+)

Trong đó, HNX cam kết tiếp tục thực hiện huy động vốn cho các tổ chức phát hành an toàn, hiệu quả và triển khai nghiệp vụ đấu thầu mua lại, hoán đổi trái phiếu.

Trên thị trường thứ cấp, cơ quan này sẽ triển khai kết nối hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ với hệ thanh toán bù trừ và lưu ký mới của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, điều chỉnh hệ thống giao dịch đồng thời triển khai Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ trong năm 2019.

Riêng đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, HNX sẽ tiếp tục xây dựng cổng thông tin về thị trường đồng thời nghiên cứu xây dựng các quy định và quy chế về cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, 15 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019 đã chính thức ra mắt theo Quyết định số 2355/QĐ-BTC ngày 18/12/2018 của Bộ tài chính./.

Kho bac Nha nuoc cong bo ke hoach huy dong trai phieu Chinh phu 2019 hinh anh 3(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Linh Chi (Vietnam+)