Ngày 23/10, Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 7 năm, 30 năm (500 tỷ đồng/kỳ hạn); 10 năm và 15 năm (1.500 tỷ đồng/kỳ hạn). Đáng chú ý, lãi suất huy động trong phiên đấu giá đã giảm mạnh tại các kỳ hạn 7 năm và 30 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm đã có 9 thành viên dự thầu, kết quả huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3%/năm, giảm 0,57%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/10).

[Các siêu dự án phủ bóng đen lên thị trường bất động sản Đông Nam Á]

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên tham gia và huy động thành công 1.500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 3,56%/năm và giảm 0,22%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 16/10.

Lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên đăng ký, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,75%/năm, giảm 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/10).

Ngoài ra, lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 8 thành viên dự thầu, kết quả huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,65%/năm, giảm 0,55%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 9/10.

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động 170.181 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu tại đơn vị này./.

Linh Chi (Vietnam+)