Lanh dao tinh Ca Mau gap mat gan 350 cong chuc, vien chuc tre hinh anh 1Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân trao đổi với công chức, viên chức trẻ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngày 10/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức gặp mặt gần 350 công chức, viên chức trẻ trên địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, hiến kế về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới công chức, viên chức của tỉnh thời gian tới.

Cuộc gặp mặt với chủ đề "Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới" trên tinh thần tự nguyện, không hành chính hóa.

Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ triển khai ở các địa phương khác nhưng rất cần cho mạng lưới gần 1.100 công chức, viên chức trẻ của Cà Mau.

['Cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải vừa hồng, vừa chuyên']

Nói chuyện với công chức, viên chức trẻ tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân nhấn mạnh cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Chính vì vậy, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức luôn là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đặc biệt, mạng lưới công chức, viên chức trẻ sẽ góp phần cải cách hành chính trong chính nội bộ công chức, viên chức; giúp lãnh đạo gần công chức, viên chức của tỉnh hơn...

Khi tham gia mạng lưới này, công chức, viên chức trẻ của tỉnh sẽ có nhiều cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; có cơ hội được tham gia các nhiệm vụ của địa phương, của ngành, của tỉnh và nhiều cơ hội khác...

Thời gian tới, tỉnh quyết tâm đổi mới, vượt khó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế; phát triển kinh tế biển, hướng biển.

Cà Mau huy động nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xanh; nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Lanh dao tinh Ca Mau gap mat gan 350 cong chuc, vien chuc tre hinh anh 2Viên chức trẻ trao đổi, đề xuất ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tỉnh chú trọng đưa khoa học, kỹ thuật, công nghệ nhằm gia tăng năng suất và chuỗi giá trị; tái cơ cấu nông nghiệp để lấy dân sinh và dân an làm nền tảng phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân, để thực hiện quyết tâm này, chính quyền tỉnh sẽ lấy cải cách hành chính và chất lượng quản lý điều hành làm trung tâm; coi việc làm, thu nhập của người dân, phát triển y tế, giáo dục, dạy nghề là cốt lõi; lấy sức dân và nguồn lực của doanh nghiệp là gốc.

Tỉnh chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đẩy mạnh kết nối với Trung ương thu hút nhà đầu tư lớn để tạo đột phá hạ tầng, gia tăng ngân sách cho địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng cam kết tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh. Đây là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Nghị quyết cũng nêu rõ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau rất chú trọng và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đặc biệt đội ngũ trẻ. Tuy nhiên, đội ngũ này cần có trình độ chuyên môn, kỹ năng (bao gồm cả các kỹ năng mềm) thích ứng với chuyển đối số gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân kỳ vọng trong tình hình mới, đội ngũ công chức, viên chức tỉnh nhà nói chung, đặc biệt là công chức, viên chức trẻ nói riêng tiếp tục tiên phong tham gia trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy những kết quả đã đạt được.

Cùng đó, để trở thành cán bộ cốt cán của tỉnh trong tương lai đòi hỏi mỗi công chức, viên chức trẻ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác tham mưu; theo dõi sát từng lĩnh vực phụ trách; thể hiện tính chuyên nghiệp, tích cực, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết các công việc được giao, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI.

Tại buổi họp mặt, Ủy ban Nhân dân tỉnh dành nhiều thời gian để công chức, viên chức trẻ tham luận, trao đổi bày tỏ tâm tư, nguyên vọng, trăn trở của bản thân; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề công chức, viên chức đặt ra.

Nhiều công chức, viên chưc trẻ của tỉnh khẳng định sẽ luôn phấn đấu rèn luyện, nâng cao về mọi mặt, nhất là không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao về kỹ năng, trình độ, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều công chức, viên chức trẻ của tỉnh còn mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Sở, ngành tiếp tục quan tâm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và tạo nhiều cơ hội cho cô..., nhằm phát huy tốt năng lực, trí tuệ và sự cống hiến của công chức, viên chức trẻ đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau./.

Kim Há (TTXVN/Vietnam+)