Nang cao chat luong tong hop, kha nang san sang chien dau cua quan doi hinh anh 1Đại tướng Lương Cường phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Trong 6 tháng qua, công tác thi đua-khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 855/CT-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào Thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp ngành, tổ chức.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chuẩn bị, tham gia và bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác Thi đua-Khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

[Tặng thưởng Huân chương Lao động cho 2 đơn vị của Bộ Quốc phòng]

Kết luận phiên họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Toàn quân bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn; đặc biệt, phải gắn chủ trương "sớm hơn và cao hơn 1 bước" trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đại tướng cũng yêu cầu toàn quân tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021), các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong quân đội./.

Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)