Ngan hang dau tien hoan thanh ca 3 tru cot Basel II tai Viet Nam hinh anh 1Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB chia sẻ tại lễ công bố. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) tổ chức lễ công bố hoàn thành triển khai 3 trụ cột của Basel II.

Như vậy, sau 1 năm nhận quyết định từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN sớm trước thời hạn, VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột của Basel II, sớm hơn 1 năm so với quy định tại Thông tư 41 và Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

Trong năm 2018, VIB đã triển khai thành công trụ cột 1 và trụ cột 3 của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn sớm so với thời hạn và tăng cường sức mạnh tài chính để đảm bảo hệ số an toàn vốn được tính toán tự động hóa theo quy định của Thông tư 41 với mức tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn đạt trên 9%.

[Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của VIB ước đạt 4.000 tỷ đồng]

VIB đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống chính sách quản trị rủi ro, cơ sở dữ liệu, bộ máy nhân sự và kế hoạch vốn nhằm đảm bảo ngân hàng quản trị và tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo như quy định.

Năm 2019, VIB tiếp tục triển khai trụ cột 2 - nội dung quan trọng của Basel II, nhằm hoàn thiện năng lực đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) sớm trước thời hạn quy định.

Đến ngày 30/9, ngân hàng đã hoàn thiện toàn bộ chính sách, quy trình và phương pháp đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và đảm bảo đủ điều kiện để tuân thủ trụ cột 2 Basel từ ngày 1/1/2020, sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Ngan hang dau tien hoan thanh ca 3 tru cot Basel II tai Viet Nam hinh anh 2Ba trụ cột của Basel II đã được hoàn thành tại VIB trước thời hạn.

Phát biểu tại buổi lễ công bố hoàn thành 3 trụ cột của basel II tại VIB, ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đánh giá việc hoàn thành và áp dụng sớm cả 3 trụ cột của Basel II sẽ là một nền tảng quan trọng để hoạt động kinh doanh của VIB an toàn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc này sẽ góp phần thúc đẩy quyết tâm của các ngân hàng Việt Nam trong quá trình triển khai Basel II và tuân thủ đầy đủ Thông tư 41, Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước.

Còn ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB chia sẻ: “Việc đặt ra một lộ trình rõ ràng khi triển khai Basel II sớm hơn thời hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định cho thấy VIB đã có cách tiếp cận không chỉ dừng lại ở mục đích tuân thủ. Sự khác biệt nằm ở yếu tố VIB coi việc hoàn thành 3 trụ cột Basel II là một trong các đầu việc quan trọng nằm trong tầm nhìn dài hạn về quản trị rủi ro của ngân hàng.”

Lãnh đạo VIB cũng cho biết đơn vị này dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro./.

Ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Việc VIB là ngân hàng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột của Basel sẽ góp phần thúc đẩy quyết tâm của các ngân hàng Việt Nam trong quá trình triển khai Basel II:

Thúy Hà (Vietnam+)