Ngay lam viec thu tu Hoi nghi lan thu 11 Ban Chap hanh TW Dang khoa XI hinh anh 1Quang cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về việc thực hiện chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên bế mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11./.
(TTXVN/Vietnam+)