Ong Do Viet Anh tai dac cu Chu tich Uy ban MTTQ Viet Nam Ninh Binh hinh anh 1Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 21/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã bầu 81 người vào Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Đỗ Việt Anh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá, năm năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động do Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt NamĐại hội X Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đề ra.

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào có đạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cần phát huy hơn nữa vai trò, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo mọi điều kiện để mọi người dân được bày tỏ chính kiến, đóng góp sáng kiến xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng quê hương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục quan tâm sâu sắc, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, người Ninh Bình ở xa quê hương; quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo không chỉ dừng lại ở những hoạt động thăm hỏi, động viên mà phải nắm chắc tình hình, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, để phát huy sự bình đẳng, tự do, tín ngưỡng của đồng bào.

[Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đối thoại với đồng bào Phật giáo Hòa Hảo]

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp, tổ chức thành viên, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương và hoàn thành 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ X đề ra.

Các cấp Mặt trận trong tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức gần 3.100 cuộc giám sát, 1.858 cuộc phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức 89 hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Đại hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các tổ chức thành viên trong tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hướng về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc  triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các cấp mặt trận đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)