Phat dong Giai bao chi tuyen truyen ve an toan giao thong nam 2018 hinh anh 1Phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 14/6, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phát động Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018."

Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2012 đến nay, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí; qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp chính quyền trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo tham gia vào việc tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tác phẩm báo chí tham dự giải bao gồm các thể loại bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí được đăng tải trên các trang báo in, báo điện tử với nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền pháp luật về giao thông, vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

[Muôn kiểu gây mất an toàn giao thông từ phơi nông sản và đốt rơm rạ]

Các tác phẩm tập trung phản ánh các hoạt động triển khai thực hiện chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em." 

Bên cạnh đó, các tác phẩm báo chí biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng…

Thời gian nhận tác phẩm dự thi tính từ nay đến ngày 15/11/2018./.
(TTXVN/Vietnam+)