Se tinh gian bien che hon 4.000 can bo, vien chuc trong nam 2019 hinh anh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Dự kiến trong năm 2019, số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ bị tinh giản biên chế là hơn 4.000 người, nâng tổng số tinh giản biên chế lên khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 nghìn người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

[Lãnh đạo cơ quan sẽ phải bồi hoàn kinh phí khi sử dụng sai biên chế]

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 15/1 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ. Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sát nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII.

Tính đến thời điểm ngày 27/12/2018 (chưa kể Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), số lượng vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 248, giảm 12 tổ chức nhưng số cục tăng thêm 7, thành 125 tổ chức. Số tổng cục và tương đương tăng 2 (gồm Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương và Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thành 29 tổng cục. Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang Bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Số ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1 tổ chức; đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ là 154, giảm 37 tổ chức.

Riêng số vụ, cục, đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục đều tăng. Số vụ và tương đương thuộc tổng cục là 219, tăng 6 tổ chức; cục và tương đương thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng 2 tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục là 128 tổ chức, tăng 5 đơn vị.

Theo tổng hợp của Bộ Nội vụ, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2018 là 40.500 người. Trong đó, năm 2015 giảm 5.778 người, năm 2016 giảm 11.923 người, năm 2017 giảm 12.660 người và năm 2018 giảm 10.139 người. Trong số này, số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35.000 người và cho thôi việc ngay 5.483 người.

Se tinh gian bien che hon 4.000 can bo, vien chuc trong nam 2019 hinh anh 2

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, công tác nội vụ đang phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn như kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế, còn có sai phạm trong công tác cán bộ...

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn được đánh giá là một sự kiện nổi bật năm qua của ngành nội vụ. Cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian. Việc thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các ứng viên.

Phó Thủ tướng ghi nhận Bộ Nội vụ gương mẫu trong việc không tổ chức phòng trong vụ, giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị để khắc phục chồng chéo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành nội vụ như công tác xây dựng ban hành thể chế còn chậm. Việc tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới, đánh giá, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; còn cán bộ vi phạm đạo đức công vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa toàn diện, chưa kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động công vụ...

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ nhìn nhận thẳng thắn nguyên nhân bất cập và khắc phục các tồn tại trên. Trước mắt, cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, các đề án, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật đảm bảo tiến độ, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản.

Khi xây dựng các đề án, Bộ Nội vụ cần đảm bảo khả thi, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá bám sát định hướng Nghị quyết của Trung ương như chế độ hợp đồng có thời hạn với viên chức, thu hút người có tài vào hoạt động công vụ, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công…

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ trong xây dựng nền hành chính hiệu quả, chú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng các dịch vụ công; rà soát vướng mắc, khắc phục việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt lưu ý xác định vị trí việc làm đảm bảo khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương.

“Trong tuyển dụng cần rà soát, sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra, thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không hiệu quả,” Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, khối lượng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong năm 2019 rất nặng nề. Bộ sẽ tập trung tham mưu giúp cho Chính phủ chỉ đạo tổ chức xây dựng, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Theo ông Tân, Bộ Nội vụ sẽ chú trọng hơn nữa công tác xây dựng thể chế, tham mưu Chính phủ xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị, tăng cường kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, từ đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện định biên biên chế./.

Hồng Kiều (Vietnam+)