Thanh tra viec quan ly bien che, bo nhiem cong chuc tai Da Nang hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/9, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi công bố.

Ông Nguyễn Mạnh Khương nêu rõ mục đích yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện được đề nghị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch.

Thay mặt đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định số 361/QĐ-TTBNV ngày 16/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

[Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn]

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua phương pháp làm việc của đoàn đối với những nội dung thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; thông qua lịch làm việc của đoàn thanh tra với các cơ quan, tổ chức được thanh tra; đề nghị các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của đoàn thanh tra Bộ Nội vụ, tiếp thu các ý kiến của Chánh thanh tra và trưởng đoàn thanh tra.

Ông Hồ Kỳ Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch./.

Vân Tuấn (TTXVN/Vietnam+)