Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2. (Nguồn: AP)

Ngày 24/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố phương hướng hành động trọng tâm của chính phủ trong nhiệm kỳ mới sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 20/5 vừa qua với tỷ lệ 67,7% số phiếu ủng hộ.

Phát biểu sau phiên họp đặc biệt của Quốc hội lập hiến để công nhận Tổng thống Maduro với tư cách là nguyên thủ quốc gia nhiệm kỳ 2019-2025, nhà lãnh đạo cánh tả này cho biết chính phủ mới ưu tiên các nhiệm vụ thúc đẩy và tăng cường phát triển kinh tế, đối thoại hòa giải quốc gia, đấu tranh chống nạn tham nhũng, bảo vệ và đầu tư xã hội, bảo vệ Venezuela trước các âm mưu phá hoại, cũng như khẳng định chủ nghĩa xã hội là đường lối hướng tới mục tiêu hạnh phúc của nhân dân và bảo vệ các quyền của đất nước.

Tổng thống Maduro khẳng định trong giai đoạn mới sắp tới sẽ phải củng cố các nền tảng và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội do cố Tổng thống Hugo Chavez thúc đẩy và đưa vào trọng tâm của xã hội và quyền độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tự quyết của dân tộc.

Cùng với đó, Chính phủ Venezuela cũng ưu tiên thực hiện các cam kết thúc đẩy kinh tế năng suất để ổn định tăng trưởng của đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ sẽ thiết lập một thỏa thuận kinh tế với các thành phần doanh nghiệp sản xuất trong nước, cả quốc doanh, liên doanh và tư nhân, để củng cố tiến trình hồi phục và tăng trưởng bền vững hệ thống kinh tế Venezuela.

[Tổng thống Venezuela Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới]

Tổng thống Maduro cũng yêu cầu phải triển khai một hệ thống mới về phân phối, kinh doanh và ấn định giá cả của tất cả các loại sản phẩm cơ bản. Để bảo vệ người dân, chính phủ mới cũng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phân phối thông qua “Thẻ Tổ quốc” đã được cấp cho nhân dân.

Nhà lãnh đạo Venezuela đề nghị các thành viên Quốc hội lập hiến thực hiện một cách quyết liệt cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng, đồng thời kêu gọi một cuộc đối thoại toàn quốc với sự tham gia của tất cả các thành phần chính trị trên cả nước, gạt sang một bên những khác biệt để giải quyết những vấn đề tồn tại của đất nước. Ông tuyên bố sẽ trả tự do cho tất cả những người dính líu tới hoạt động gây bất ổn chính trị xã hội trong giai đoạn 2014-2017.

Tổng thống Maduro cũng cam kết sẽ làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch ở cả trong nước và nước ngoài nhằm phá hoại những thành quả của cách mạng Bolivar./.