Các thanh sát viên quốc tế tới Syria nhằm điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, vốn là cái cớ để Mỹ cùng đồng minh không kích Syria.

Nhiệm vụ của các thanh sát viên OPCW là tìm kiếm các thông tin liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma.

Nhóm chuyên gia sẽ có nhiệm vụ xác định rằng liệu 1 vụ tấn công vũ khí hóa học có xảy ra tại đây hay không, chứ không phải xác định đối tượng chịu trách nhiệm./. 


(VNEWS)