Vu chi sai 56 ty dong o thanh pho Thanh Hoa: Som khac phuc sai pham hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Liên quan tới việc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa chi sai gần 56 tỷ đồng, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cho biết sau khi có kết luận thanh tra, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu ban này phải khắc phục xong những sai phạm trước ngày 20/3/2022 để thực hiện việc sáp nhập 3 ban của thành phố theo chủ trương sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Ông Triều cũng cho biết Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% nên thành phố không thể đứng ra để giải quyết số tiền mà ban này đã chi sai.

Thành phố chỉ có thể tạo điều kiện bằng cách giao thêm việc để đơn vị có thêm nguồn thu nhằm sớm khắc phục hậu quả như trong kết luận thanh tra đã nêu.

[Ban Giải phóng mặt bằng thành phố Thanh Hóa chi sai trên 55 tỷ đồng]

Tính đến thời điểm hiện tại, các tổ chức, cá nhân vi phạm đã khắc phục được hơn 29 tỷ đồng. Sau khi tổ chức, cá nhân đã khắc phục xong, thành phố sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý kỷ luật.

Trước đó, qua thanh tra giai đoạn 2010-2020, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa đã vi phạm Điều 72 Luật Ngân sách năm 2002 và Điều 18 Luật Ngân sách năm 2015 với tổng số tiền trên 55,7 tỷ đồng.

Tổng số tiền sử dụng sai nguồn và chi sai chế độ, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn là trên 24,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chi sai nguồn nhưng đảm bảo chế độ, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn trên 31 tỷ đồng.

Về công tác thu, chi hoạt động tài chính trong giai đoạn 2010-2020, Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa không xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, hoặc đã xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công nhưng áp dụng một số căn cứ trong xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đã hết hiệu lực.

Về chế độ kế toán, chứng từ, sổ sách, Ban Giải phóng mặt bằngtái định cư thành phố Thanh Hóa vẫn còn một số chứng từ thanh toán thiếu chứng từ gốc, chưa đầy đủ thủ tục như: thiếu chữ ký người nhận tiền; thiếu lệnh điều xe, thiếu danh sách tham dự hội nghị.

Các khoản chi tạm ứng kéo dài nhiều năm chưa làm thủ tục thanh toán tiền hoàn ứng; chưa mở sổ sách theo dõi, quản lý giá trị tài sản, giá trị hao mòn tài sản; theo dõi, quản lý trang thiết bị làm việc, theo dõi các khoản phải trả đối với các công nợ dịch vụ mua ngoài.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra các sai phạm liên quan tới việc tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động và sử dụng lao động sai quy định hơn 80 trường hợp.

Với những sai phạm kể trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư thu hồi số tiền chi sai mục đích còn thiếu để hoàn trả kinh phí và quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa chấm dứt việc điều động, tuyển dụng, hợp đồng lao động về làm việc tại Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)