Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Báo cáo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 14 phiên đấu thầu và huy động được 15.170 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tuy nhiên đã giảm 32% so với tháng Sáu đồng thời tỷ lệ giá trị trúng thầu chỉ đạt 92,5%.

Cụ thể, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm trong khoảng 4,48% - 4,90%/năm, 7 năm từ 4,955 - 5,19%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm từ 5,75%-6,25%/năm, 20 năm trong khoảng 5,82%-6,55%/năm và 30 năm từ 6,22% - 6,65%/năm.

Như vậy, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ đang có xu hướng giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn so với tháng Sáu (5 năm giảm 0,42%/năm, 7 năm giảm 0,25%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 15 năm giảm 0,55%/năm, 20 năm giảm 0,85%/năm, 30 năm giảm 0,88%/năm.)

[Trái phiếu dài hạn hấp dẫn dòng tiền khiến lãi suất tiếp tục giảm ]


Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 1.020 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 109.800 tỷ đồng, giảm 1,3% về giá trị so với tháng 6/2017.

Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán lại cũng đạt hơn 988 triệu trái phiếu, giá trị giao dịch 98.800 nghìn tỷ đồng và giảm 0,42% về giá trị so với tháng trước đó.

Kết quả các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tháng Bảy: