Bac Giang phat hien, xu ly nhieu sai pham sau cac cuoc thanh tra hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, quý 2/2021, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực.

Tỉnh theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch đã phê duyệt, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp ngoài kế hoạch, trừ việc thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

[Bắc Giang đặt mục tiêu thu hút đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD năm 2021]

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; tăng cường các cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; rà soát, thẩm định chặt chẽ các kết luận thanh tra đã ban hành; nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý dứt điểm các kết luận tồn đọng, kéo dài.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang Trương Văn Nam, thời gian tới, Thanh tra tỉnh thường xuyên rà soát, kiểm điểm, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt việc định hướng và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm, chú trọng khâu khảo sát, dự báo tình hình; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương, lĩnh vực còn yếu kém trong quản lý và dễ phát sinh tiêu cực như quản lý và sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản...; phối hợp tốt với thanh tra các bộ, ngành ở Trung ương, Kiểm toán Nhà nước trong việc xử lý chồng chéo về nội dung và đối tượng thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện đúng thời gian, tiến độ; kết luận thanh tra phải chính xác, khách quan, kiến nghị xử lý phải rõ người, rõ việc và đúng vi phạm.

Thời gian tới, ngoài việc tập trung phát hiện những vi phạm trong quản lý, điều hành qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cần đặc biệt quan tâm phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Đồng thời, thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; thanh tra lại hoặc kiến nghị thanh tra, kiểm tra lại đối với một số cuộc thanh tra, kiểm tra không đảm bảo chất lượng, có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm nguyên tắc, trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra...

Trong quý 1/2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã triển khai 52 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 108 đơn vị; 181 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 256 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra, cơ quan phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 8,7 tỷ đồng; trong đó, yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác trên 7,09 tỷ đồng; ban hành 163 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 815 triệu đồng; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với 2 tập thể, 45 cá nhân.

Tính đến cuối tháng 3/2021, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đang theo dõi, đôn đốc 60 kết luận thanh tra với tổng số tiền sai phạm là trên 67,1 tỷ đồng và trên 1,6 triệu m2 đất các loại; trong đó, yêu cầu thu hồi trên 36,1 tỷ đồng; xử lý khác về tiền là trên 31,3 tỷ đồng và trên 1,6 triệu m2 đất.

Kết quả, Thanh tra tỉnh đã đôn đốc thu hồi được số tiền trên 32,1 tỷ đồng; xử lý bằng biện pháp tài chính khác trên 19 tỷ đồng, xử lý khác về đất 320.317 m2./.

Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)