Bao chi Viet Nam buoc phai buoc vao cuoc canh tranh thong tin hinh anh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu lên những vấn đề cụ thể về tình hình hoạt động báo chí trong năm 2016; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; một số nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017…

Năm 2016, cơ bản báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thông tin về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thông tin, phản ánh toàn diện, kịp thời về các sự kiện quan trọng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Bên cạnh đó, báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền phản ánh đậm nét các giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo được báo chí thông tin, phản ánh khách quan, thận trọng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Báo chí cũng tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Cùng với việc tuyên truyền trên báo chí, nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức và thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, vì biển đảo quê hương, chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập lao động, sản xuất.

Nhiều cơ quan báo chí tiếp tục phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình,” phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan báo chí cũng mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu đổi mới của đất nước với bạn bè quốc tế vào kiều bào ta ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, loại hình và ngôn ngữ khác nhau, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiện vụ thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với những ưu điểm và thành tích là chủ đạo, hoạt động thông tin báo chí vẫn còn tồn tại những thiếu sót, khuyết điểm, tập trung ở các dạng sai phạm thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép; thông tin phiến diện, không cân bằng chưa được khắc phục triệt để; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không phù hợp định hướng thông tin; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các hành vi vi phạm của báo chí...

Trong năm qua, những biến động của tình hình thế giới và trong nước đã có những tác động nhất định tới công tác báo chí, tuy nhiên các cơ quan báo chỉ đạo, quản lý báo chí đã hoàn hành tốt chức năng, nhiệm vụ trên mặt công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin trên báo chí; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chế độ, chính sách về báo chí; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo chí...

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017. Theo đó, cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cần nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả năm 2016, nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, diễn biến tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Các cơ quan báo chí cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Báo chí năm 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Bao chi Viet Nam buoc phai buoc vao cuoc canh tranh thong tin hinh anh 2Trao tặng Bằng khen cho các tác phẩm và các chuyên đề xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2016. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Báo chí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội; chính sách, pháp luật, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Báo chí bám sát, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977- 18/7/2017), đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2017...

Báo chí tiếp tục là lực lượng nòng cốt, quan trọng thực hiện tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; chủ động, tích cực đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Báo chí tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc, đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới; tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những kết quả nhiều mặt trong hoạt động của Chính phủ, của đất nước trong năm 2016 có sự đồng hành quan trọng của lực lượng báo chí cả nước.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà báo chí phải đối mặt, Phó Thủ tướng nêu rõ công nghệ thông tin phát triển mạnh, yêu cầu thông tin ngày càng cao, báo chí nước nhà buộc phải bước vào cuộc cạnh tranh thông tin.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tích cực tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí và mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí...

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã điểm lại những thành tựu, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2016 như Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí cả nước.

Báo chí đã thông tin kịp thời các sự kiện nóng, vấn đề quan trọng, bức xúc, tình huống đột xuất trong đời sống xã hội.

Nêu lên những hạn chế của báo chí trong năm 2016, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2017 với những khó khăn và thuận lợi đan xen, báo chí đứng trước những thách thức không nhỏ.

Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với công nghệ số hóa phát triển sẽ có tác động trực tiếp tới công nghệ làm báo, công nghệ truyền tin, công nghệ tiếp cận thông tin... có tác động rất lớn tới tác nghiệp của nhà báo.

Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và phức tạp... trong tình hình đó nếu lực lượng phóng viên, biên tập viên không cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương thức làm báo, quản lý báo chí, kinh tế báo chí, trau dồi bản lĩnh chính trị sẽ bị tụt hậu, không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Trên cơ sở các nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017 đã được hội nghị xác định, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ năm 2017, công tác báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống; coi trọng việc phát hiện, cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống; chống những biểu hiện tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm; tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân hiến kế đóng góp giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trong công tác chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý cần có cơ chế thông tin và phản hồi thông tin của báo chí. Công tác quản lý trên cơ sở phát huy những kết quả làm tốt của 2016, tiếp tục quan tâm thực hiện quy hoạch báo chí; cần rà soát lại để xem xét, xử lý đầy đủ thỏa đáng vấn đề các trang tin điện tử, các báo điện tử; kinh tế truyền thông, kinh tế báo chí...

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao Bằng khen tặng các tác giả có tác phẩm, chuyên đề, chuyên mục báo chí chất lượng tốt năm 2016 trong tuyên truyền các chủ đề về biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phòng chống tiêu cực, tham nhũng.../.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)