Binh chon, ton vinh Guong sang phap luat lan thu 2 hinh anh 1(Nguồn: Vietnam+)

Báo Pháp luật Việt Nam vừa công bố và triển khai Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” lần hai theo Quyết định số 341/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 15/3, Báo Pháp luật Việt Nam bắt đầu đăng tải bài viết về các nhân vật dự kiến được bình chọn, tôn vinh; Ngày 15/10 bắt đầu vòng sơ khảo và ngày 20/10 chung khảo. Lễ tôn vinh được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật,” Chương trình này rất có ý nghĩa, nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ xây dựng pháp luật phải có bản lĩnh]

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc lựa chọn, tôn vinh các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thực thi pháp luật.

Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc động viên những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm, Ban Tổ chức tiến hành lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, là đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ pháp luật; là những tấm gương điển hình cho sự dũng cảm, đức hy sinh lan toả và truyền cảm hứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thi hành pháp luật, vì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo ông Trần Đức Vinh - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, Hội đồng bình chọn hoạt động theo Quy chế được Ban Tổ chức ban hành. Khi bình chọn, Hội đồng hoạt động theo phương thức bỏ phiếu và hiệp y.

Hội đồng bình chọn thực hiện việc bình chọn, đánh giá khách quan, trung thực trên cơ sở hồ sơ bình chọn do Tổ Thư ký chuẩn bị.

Thành viên của Hội đồng bình chọn ký xác nhận trên các phiếu bình chọn, ký các biên bản chung của cuộc bỏ phiếu kín và chung kết cuộc bình chọn./.

(Vietnam+)