Liên quan đến kết quả sơ tuyển của nhà đầu tư cao tốc Bắc-Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ đã nhận được một số hồ sơ đầu tư liên kết, liên doanh của các nhà đầu tư trong nước về dự án này.

Theo Thứ trưởng Đông, quá trình sơ tuyển bắt đầu từ tháng 5/2019, Ban quản lý dự án đã mời, phát hành các hồ sơ sơ tuyển. Tháng 7/2019, đã nhận các hồ sơ của các ứng viên, các nhà thầu, nhà đầu tư.

“Hiện, các Ban quản lý dự án đã thành lập các hội đồng đánh giá, báo cáo kết quả lên Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về đấu thầu, quá trình đánh giá, thẩm định và lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo chế độ quản lý hồ sơ mật nên không thể cung cấp,” Thứ trưởng Đông cho hay.

Đối với dự án cao tốc Bắc-Nam, theo ông Đông, các phân đoạn đầu tư đã được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng để đảm bảo khai thác hiệu quả, tính kết nối tuyến đường và khả năng thu hồi vốn. Các nhà đầu tư trong nước có khả năng, có giá trị tài sản và vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu đều có thể tham gia hoặc liên kết để đấu thầu.

Về ý kiến đấu thầu sơ tuyển cao tốc Bắc-Nam có nhiều tiêu chí quá cao khiến nhà đầu tư trong nước khó tham gia và khiến cho các gói thầu này dễ rơi vào tay nhà thầu nước ngoài, trong khi đây là tuyến đường trục xương sống quốc gia, rất cần lưu ý vấn đề an ninh quốc phòng, Thứ trưởng Đông cho biết, dự án áp dụng hình thức đối tác công tư PPP thì theo Luật Đấu thầu phải đấu thầu quốc tế.

“Tuy nhiên, Luật Đấu thầu quy định, trong trường hợp ảnh hưởng an ninh quốc phòng thì cấp có thẩm quyền quyết định. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, các cấp có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề đấu thầu để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật,” Thứ trưởng khẳng định.

[Cao tốc Bắc-Nam: Cơ hội nào cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế?]

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng để dự án đạt được hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, để triển khai dự án thành công, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải rất cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành địa phương, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Được biết, sau khi mở thầu sơ tuyển, 7 dự án PPP (công-tư) dự án đường cao tốc Bắc-Nam đã mở thầu sơ tuyển có 51 nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nộp hồ sơ dự tuyển.

Theo lộ trình dự kiến, đến tháng 9/2019, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư. Từ tháng 10/2019 tới tháng 1/2020, Bộ Giao thông Vận tải phát hành hồ sơ mời thầu. Từ tháng 1-2/2020, đánh giá hồ sơ mời thầu và đến tháng 3/2020 sẽ thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Trong hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự án cao tốc Bắc-Nam thực hiện theo hình thức PPP, để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100.

Cụ thể, năng lực về tài chính của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 60% tổng số điểm (tương ứng với 60 điểm); năng lực về kinh nghiệm của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 30% tổng số điểm (30 điểm) và phương pháp triển khai dự án của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 10% tổng số điểm (10 điểm)./.

Dự án cao tốc Bắc-Nam được triển khai giai đoạn 2017-2021 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 11 đoạn, tổng mức đầu tư khoảng 118.700 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia khoảng 55.000 tỷ đồng. Trong đó có 3 đoạn đầu tư công gồm Cao Bồ-Mai Sơn, dài 15km, tổng vốn đầu tư 1.607 tỷ đồng; Cam Lộ-La Sơn, dài 98km, tổng vốn đầu tư hơn 7.669 tỷ đồng và cầu Mỹ Thuận 2 dài 7km, tổng vốn đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng.
Việt Hùng (Vietnam+)