Bo sung du an dien Mat Troi cong suat 450 MW vao quy hoach hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Công Thương cũng như ý kiến của Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 70/TTg-CN ngày 9/1/2020 đồng ý bổ sung dự án Nhà máy điện Mặt Trời quy mô công suất 450 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 điều chỉnh (quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Dự án điện Mặt Trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam được triển khai kết hợp đầu tư trạm biến áp 500 kV và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, đưa vào vận hành đồng bộ trong năm 2020 để truyền tải, giải tỏa hết công suất nhà máy điện Mặt Trời này và các nhà máy điện năng lượng tái tạo khác trong khu vực vào hệ thống điện quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương xác định rõ yêu cầu về phạm vi đầu tư, quản lý vận hành và các vấn đề liên quan khác để hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư, quản lý quá trình đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý triệt để những vấn đề vướng mắc về giải tỏa công suất các nhà máy điện Mặt Trời đang hoạt động.

[Thủ tướng: Không được để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào]

Đồng thời, Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện để truyền tải hết công suất các nhà máy điện Mặt Trời đang vận hành thương mại theo quy định, không để xảy ra tình trạng giảm phát các nhà máy điện, làm lãng phí nguồn lực, thiệt hại đối với nhà đầu tư, nhất là trong điều kiện khó khăn về cung ứng điện hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện Mặt Trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Dự án điện Mặt Trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư, quy mô công suất 450 MW triển khai trên diện tích hơn 770ha có kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối để giải tỏa công suất điện cho nhà máy cũng như các dự án năng lượng tái tạo thuộc khu vực phía Nam của tỉnh Ninh Thuận./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)