Chap thuan Co che trach nhiem giai trinh cua ADB tai du an metro so 2 hinh anh 1Lễ đón máy khoan hầm thứ 2 tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chấp thuận nội dung Cơ chế trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cập nhật (uRP) của Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành-Tham Lương (metro số 2), theo đề xuất của Hội đồng Thẩm định Bồi thường Thành phố và nội dung đã được ADB thống nhất.

Theo đó, Cơ chế trách nhiệm giải trình của ADB (2012) được áp dụng cho Dự án metro số 2. Cụ thể, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đảm bảo sẽ thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Trong trường hợp ADB nhận được khiếu nại hoặc phản ánh từ những người bị ảnh hưởng, đề nghị ADB thông báo cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để cùng xem xét, thống nhất biện pháp giải quyết từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

[Vì sao hàng loạt dự án giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh đội vốn?]

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc công khai nội dung Cơ chế trách nhiệm giải trình cho các hộ dân bị thu hồi đất của dự án sẽ được niêm yết tại các bảng tin của Ủy ban Nhân dân phường/xã nơi có đất thu hồi.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị ADB có ý kiến phúc đáp các vấn đề trên, làm cơ sở hoàn chỉnh kế hoạch bối thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Metro số 2.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân Thành phố thẩm định, phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án metro số 2.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) có chiều dài khoảng 11,3 km, được phê duyệt từ năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng. Hiện dự án đang được xem xét để điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư./.


Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)