Cổ động viên tập trung bên ngoài trụ sở Barca sau khi Messi đòi ra đi

Rất đông cổ động viên Barcelona đã tập trung bên ngoài trụ sở Barcelona sau khi có thông tin Lionel Messi gửi fax đến câu lạc bộ đòi ra đi.
Phương Trang (Vietnam+)