Cong dich vu cong Quoc gia ho tro nguoi dan gap kho khan do COVID-19 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp./.

Thanh Trà (Vietnam+)