Dai hoc Lam nghiep nhan chung nhan kiem dinh chat luong giao duc hinh anh 1Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. (Nguồn: Vietnam+)

Từ tháng 8/2017 đến 15/9/2017, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành các bước khảo sát điều tra, đánh giá các tiêu chí của trường Đại học Lâm nghiệp theo quy trình nghiêm ngặt của Thông tư số 62/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả đánh giá của Trung tâm cho thấy nhà trường đáp ứng đủ điều kiện để đăng ký thẩm định công nhận kết quả chất lượng với số liệu tiêu chí đạt là 86,9%, trường Đại học Lâm Nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

[4 đại học Việt Nam đầu tiên được công nhận kiểm định quốc tế]

Nhà giáo nhân dân, giáo sư-tiến sỹ Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam khẳng định: “Chất lượng là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển lâu bền của nhà trường. Trong xu thế hội nhập, tự chủ, toàn cầu hóa, những đòi hỏi về nguồn nhân lực có chất lượng cao ngày càng khắt khe nhiệm vụ sống còn của các cơ sở đào tạo là phải nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức vấn đề này, Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng chiến lược và triển khai nhiều giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đó, kiểm định chất lượng giáo dục là việc được nhà trường hết sức coi trọng."

Đại học Lâm Nghiệp hiện có 1008 cán bộ, viên chức (trong đó giảng viên cơ hữu: 603; 40 giáo sư, phó giáo sư; 150 tiến sỹ đạt 23%, thạc sỹ: 56%).

Trong 5 năm qua, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam đã hoàn thành 363 công trình nghiên cứu khoa học, công bố 1.182 bài báo, 2.290 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trường đang hợp tác với 60 tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới và triển khai nhiều dự án quốc tế. Hàng năm, tỷ lệ 88% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm (trong đó 67% có việc làm đúng nghề sau năm thứ nhất), đặc biệt không chỉ vững vàng về chuyên môn, sinh viên của trường còn có tư chất tốt, có đầy đủ kỹ năng đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Các chương trình đào tạo tiên tiến , chương trình chất lượng cao, đã thu hút được nhiều giảng viên và sinh viên quốc tế đến học tập và giảng dạy tại trường. Ngoài những khoa ngành truyền thống với chương trình đào tạo được đổi mới, cập nhật thường xuyên, một số ngành đào tạo mới : Quản trị du lịch, quản lý tài nguyên thiên nhiên, Công tác xã hội … được xây dựng hoàn toàn mới với những nét đặc thù riêng đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý các khu di sản thiên nhiên với kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực lâm nghiệp .

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúc mừng kết quả đạt được của trường Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thứ trưởng Doanh cho rằng: "Với trọng trách là một Trường đại học lớn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được để hướng tới mục tiêu trở thành một trường đại học ứng dụng tiên tiến, đào tạo đa ngành, chất lượng cao theo hướng mở, hướng tới người học và đáp ứng nhu cầu xã hội đồng thời, đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học; tăng cường công tác hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ giảng dạy, nghiên cứu." ./.
(Vietnam+)