Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ xử lý website giả mạo trang thông tin điện tử giấy phép lái xe.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, trên mạng Internet xuất hiện một số website giả mạo có giao diện, nội dung tương tự  với Trang thông tin điện tử giấy phép lái xe (https://gplx.gov.vn) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, làm ảnh hướng đến uy tín của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Để người dân, xã hội và các cơ quan liên quan không bị nhầm lẫn khi tra cứu thông tin dữ liệu giấy phép lái xe, hạn chế việc cung cấp và sử dụng giấy phép lái xe giả, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ngăn chặn và xử lý website giả mạo có địa chỉ: https://tracuugplxgov.vn.

Mặt khác, Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên mạng Internet và có biện pháp ngăn chặn các website giả mạo tương tự có thể xuất hiện trong tương lai; chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quản lý website giả mạo Trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

[Kiến nghị chưa mở rộng cấp, đổi bằng lái xe cấp độ 4 ra toàn quốc]

Trước đó, ngày 20/10/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ xử lý các website giả mạo và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng cho một số hệ thống thông tin trọng yếu của Bộ Giao thông Vận tải.

Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, kịp thời xóa bỏ các trang thông tin điện tử giấy phép lái xe giả mạo. Tuy nhiên, thời gian gần đây,  trên mạng Internet tiếp tục xuất hiện website giả mạo (địa  chỉ: https://tracuugplxgov.vn) có giao diện tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải./.

Việt Hùng (Vietnam+)