Đề xuất quy định doanh nghiệp thuộc 6 ngành nghề không được đình công

Xảy ra đình công trong những ngành thiết yếu sẽ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế, lợi ích cộng đồng, đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe của người dân.
Đề xuất quy định doanh nghiệp thuộc 6 ngành nghề không được đình công ảnh 1các cảng hàng không là một trong những nơi sử dụng lao động không được đình công. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực vào năm 2021, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và việc giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất quy định danh mục các nơi sử dụng lao động không được đình công theo 6 ngành, lĩnh vực trọng yếu.

Bộ luật Lao động 2019 đã có nhiều nội dung thay đổi so với Bộ luật Lao động năm 2012, trong đó có quy định cho phép trong doanh nghiệp được thành lập tổ chức người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn, quy định cụ thể hơn về các loại tranh chấp lao động, trong đó có bổ sung tranh chấp về quyền thương lượng tập thể và các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tranh chấp.

[Phê chuẩn Công ước 98 sẽ đẩy mạnh thương lượng tập thể thực chất]

Để giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động lao động không được đình công, Nghị định hướng dẫn quy trình giải quyết 4 loại tranh chấp lao động gồm: Tranh chấp lao động cá nhân; tranh chấp lao động tập thể về quyền; tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và tranh chấp về quyền thương lượng tập thể theo các quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến hoàn thiện đến hết ngày 4/7 trước khi trình Chính phủ./.

Các công ty thuộc 6 ngành, lĩnh vực không được đình công theo dự thảo nghị định gồm:

1. Sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện

 - Các đơn vị thành viên sau thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Công ty Thuỷ điện Hoà Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

- Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1.

- Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

-  Các Công ty truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

2. Thăm dò, khai thác, sản xuất, cung cấp dầu khí

- Công ty Điều hành đường ống Tây Nam 5 thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Các đơn vị thành viên sau thuộc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí: Công ty điều hành Thăm dò khai thác Dầu khí trong nước; Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom.

- Các đơn vị thành viên sau thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; Công ty kinh doanh sản phẩm khí; Công ty khí Cà Mau; Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty cổ phần LPG Việt Nam; Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam; Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

- Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro.

3. Bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

- Các cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

-  Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

-  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải TKV.

-  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

4. Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Nhà nước

- Tổng Công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

-  Cục Bưu điện Trung ương thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

 5. Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường trực tiếp phục vụ cho các thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

- Các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 1510/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tin cùng chuyên mục