Den nam 2025, giam 4% tan suat tai nan lao dong chet nguoi hang nam hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022, mục tiêu tổng quát của Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 là chăm lo cải thiện điều kiện làm việc phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động…, thực hiện mục tiêu an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)