Hành khách mua vé xe tại bến xe Niệm Nghĩa, Hải Phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ôtô tại một số bến xe trong khu vực nội đô thành phố Hải Phòng trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố này.

Công văn số 7857/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án điều chuyển phải đảm bảo các tuyến có cùng hướng từ các tỉnh khác đến Hải Phòng sẽ bố trí theo nguyên tắc mỗi tỉnh về một bến xe trên địa bàn Hải Phòng, để đảm bảo sự công bằng giữa các đơn vị vận tải, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Việc tổ chức điều chuyển phải được thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải, đơn vị bến xe, tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải sớm ổn định hoạt động; tổ chức cuộc họp với tất cả các đơn vị bến xe Thượng Lý, Lạc Long, Niệm Nghĩa, Cầu Rào để thống nhất việc sắp xếp điều chuyển giữa các bến xe.

[Hải Phòng sẽ tiến hành điều chuyển luồng tuyến các xe khách]

Cùng với đó, Sở Giao Vận tải Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, huyện liên quan kiên quyết xử lý hiện tượng “xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tuyến cố định; có giải pháp chặt chẽ tránh phát sinh “xe dù," gia tăng số lượng xe Limousine hoạt động trá hình tuyến cố định, phát sinh “bến cóc” gây mất trật tự vận tải và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Vũ Duy Tùng cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chấp thuận phương án sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định tại các bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa đi các tỉnh phía Nam và các tuyến đi Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên; điều chuyển tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long đi tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn về bến xe Thượng Lý.

Như vậy, sau khi sắp xếp, điều chuyển tuyến vận tải khách cố định từ một số bến xe trong nội đô trên, bến xe Thượng Lý có 271 chuyến/ngày với 257 xe thuộc 96 doanh nghiệp (tăng 201% so với số chuyến hiện tại), bến xe Lạc Long giảm 56,58%, bến xe Cầu Rào giảm 7,12%, bến xe Niệm Nghĩa giảm 12,15%.

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến cố định tới bến xe Thượng Lý giai đoạn đến năm 2020 là 406 chuyến/ngày.

Dự án bến xe Thượng Lý được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận bằng Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 "Về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 bến xe khách liên tỉnh do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển kim khí Hải Phòng tại số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng" làm chủ đầu tư.

Quyết định nêu rõ tính chất, chức năng bến xe Thượng Lý là bến xe khách liên tỉnh (loại 2), thay thế bến xe Tam Bạc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bến xe khách Thượng Lý vẫn vắng khách./.