Tại Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn khoá XV diễn ra chiều 24/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và ông Đào Đức Việt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên công nhân, viên chức và Công tác an ninh quốc phòng Thành đoàn làm Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, hai tân Phó Bí thư cảm ơn sự tín nhiệm của Ban chấp hành Thành đoàn khoá 15 và Ban Bí thư Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã tin tưởng giao nhiệm vụ để có cơ hội được rèn luyện thử thách ở cương vị mới.

[Phát triển đảng viên trong DN nhà nước từ công đoàn, đoàn thanh niên]

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh bày tỏ sự tin tưởng 2 tân Phó Bí thư sẽ tiếp tục phát huy năng lực và phẩm chất tốt đẹp của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn; đáp ứng sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo thành phố đối với tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1988; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng; Lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội.

Ông Đào Đức Việt, sinh năm 1991; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý các sự kiện và truyền thông; Lý luận chính trị: Cao cấp; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh quốc phòng Thành đoàn Hà Nội.

Minh Hiếu (Vietnam+)