Doanh nghiep Nha nuoc gop von co muc thuong Tet binh quan cao nhat hinh anh 1(Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 9/1, có 58/63 địa phương gửi báo cáo về tình hình thưởng Tết năm 2019 tổng hợp số liệu từ 25.565 doanh nghiệp (tương ứng với 3,8 triệu người lao động).

[Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất gần 400 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng]

Trong dịp Tết năm nay, có 20.469 doanh nghiệp (ứng với 1,9 triệu người lao động) có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 25.565 doanh nghiệp (ứng với 3,3 triệu người lao động) có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.

Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,4 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm 2018 (1,1 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân cao nhất với 1,6 triệu đồng/người, tăng 46,9% so với năm 2017 (1,1 triệu đồng/người). Tiếp đến là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đều có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,5 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân thấp nhất với hơn 1 triệu đồng/người, tăng 15,8% so với năm 2018 (930.000 đồng/người).

Mức thưởng bình quân của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bằng khoảng 1 tháng lương (6,3triệu đồng/người), tăng 11,4% so với năm 2018 (5,5 triệu đồng/người).

Doanh nghiep Nha nuoc gop von co muc thuong Tet binh quan cao nhat hinh anh 2

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân cao nhất với 6,825 triệu đồng/người, tăng 9,8 % so với năm 2018 (6,2 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh đứng thứ hai với mức thưởng Tết Nguyê đán bình quân là 6,4 triệu đồng/người. Khối doanh nghiệp này dẫn đầu về mức tăng tiền thưởng Tết với tỷ lệ tăng 26,6% so với năm 2018 (5 triệu đồng/người).

Tiếp theo là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 6,2 triệu đồng/người, tăng 9,7% so với năm 2018 (5,6 triệu đồng/người). Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng bình quân là 5,7triệu đồng/người, tăng 15,2% so với năm 2018 (5 triệu đồng/người)./.
Hồng Kiều (Vietnam+)