Ha Noi: Thuong Tet cao nhat gan 400 trieu dong, thap nhat 300.000 dong hinh anh 1(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Báo cáo của hơn 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội cho thấy, mức thưởng cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi thuộc về một doanh nghiệp FDI là 396,1 triệu đồng. Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất là 300.000 đồng.

[Bắc Ninh: Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất là 350 triệu đồng]

Đây là nội dung báo cáo về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2019 trên địa bàn Hà Nội được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 28/12.

Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền là 396,1 triệu đồng; mức bình quân là 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Đứng thứ 2 là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết Nguyên đán 72 triệu đồng đồng/người; mức thưởng bình quân là 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Tiếp sau là khối Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân của khối này là 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp này có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người, cao hơn 3 khối doanh nghiệp còn lại.

Xếp cuối cùng là mức thưởng của nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Trong dịp Tết Dương lịch, khối doanh nghiệp FDI vẫn dẫn đầu với mức thưởng cao nhất với 60 triệu đồng; mức thưởng bình quân là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 30 triệu đồng; mức thưởng bình quân là 1,05 triệu đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng cao thứ 3 với số tiền là 16,75 triệu đồng; mức thưởng bình quân laf 660.000 đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đứng vị trí cuối cùng là nhóm các Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng; mức thưởng bình quân là 620.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thưởng Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 1,17 tỷ đồng. (Nguồn: VNEWS)

Hồng Kiều (Vietnam+)