Sau chặng đường 11 tháng, tiến độ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022 nhìn chung là chậm.

Số liệu công bố từ Kho bạc Nhà nước cho biết kiểm soát chi nguồn vay nước ngoài, tính đến ngày 30/11 - mới đạt 34% kế hoạch (giá trị 11.852 tỷ đồng), trong đó các bộ, ngành là 38% (giá trị 4.532 tỷ đồng) và địa phương là 32% (giá trị 7.320 tỷ đồng).

10 bộ, địa phương giải ngân 0%

Phát biểu tại Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 11 tháng và giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm, ngày 1/12, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, thông tin kết quả giải ngân đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng kế hoạch 2022 đạt 26% với 9.014 tỷ đồng (các bộ ngành là 4.154 tỷ đồng, đạt 35%, các địa phương là 4.860 tỷ đồng, đạt 21%).

["Chạy đua" để giải ngân hơn 8.500 tỷ đồng dự án cao tốc Bắc-Nam]

“Tỷ lệ giải ngân đầu tư công vốn nước ngoài trong11 tháng đã đạt gần 3 lần so với tỷ lệ thực hiện trong 6 tháng đầu năm (9% kế hoạch). Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn hẳn so với tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong nước (đạt khoảng 60% kế hoạch trong 11 tháng),” ông Long nhấn mạnh.

Giai ngan von dau tu cong nguon von nuoc ngoai moi dat 26% ke hoach hinh anh 1Cầu Bến Rừng bắc qua sông Đá Bạch, Hải Phòng có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/11, Bộ Tài chính đã nhận được đề xuất điều chỉnh giảm (kế hoạch Thủ tướng giao) của 8/13 bộ, ngành với tổng số vốn đề nghị giảm là 3.678 tỷ đồng (số này không bao gồm 250 tỷ đồng của Bộ Tài nguyên và Môi Trường và 50 tỷ đồng của Bộ Y tế đã được chấp thuận điều chỉnh giảm) và 35/59 địa phương với tổng số vốn đề nghị giảm là 8.804 tỷ đồng

Theo ông Long, hiện cả nước chỉ có 3 bộ và 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50% kế hoạch, còn lại 54 địa phương và 10 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Đáng chú ý, có 6 bộ và 4 địa phương thực hiện giải ngân 0%.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5, thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022 và vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài Thủ tướng giao kế hoạch năm 2021 được kéo dài sang năm 2022, là xấp xỉ 5.322 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài đến 30/11/2022 cũng chỉ đạt gần 24% (1.233 tỷ đồng).

Không cho phép kéo dài kế hoạch vốn sang năm sau

Đại diện thành phố Hà Nội cho biết năm 2022, Thành phố được giao kế hoạch vốn ODA 5.158 tỷ đồng. Tới ngày 30/11, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi và xác nhận hoàn thành 1.835 tỷ đồng, đạt gần 36% kế hoạch và tính theo giá trị đã ghi thu ghi chi là 1.398 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch.

Chỉ ra những vướng mắc, vị đại diện này chỉ ra như dịch COVID-19 tiếp tục trong diễn ra trong quý 1/2022, dẫn đến tiến độ thực hiện giải ngân các dự án bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các nguyên nhân tồn tại từ các năm trước ảnh hưởng lên các dự án, như làm thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, tổng mức đầu tư, hiệp định vay…

Tại hội nghị, đại diện của Bộ Giao thông Vận tải thông tin đến hết tháng 11, các dự án do Bộ quản lý đã giải ngân khoảng 2.875 tỷ đồng/4.877 tỷ đồng vốn được bố trí, tương đương khoảng 59% kế hoạch.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu về khả năng giải ngân từ các chủ đầu tư và ban quản lý dự án, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ giải ngân được khoảng 4.650 tỷ đồng vốn nước ngoài (tương đương khoảng 95% kế hoạch vốn được giao).

Ghi nhận các ý kiến và báo cáo tại hội nghị, ông Trương Hùng Long chỉ ra một số giải pháp, bao gồm đẩy nhanh tiến độ tập hợp, gửi hồ sơ giải ngân khi đã có khối lượng hoàn thành;thúc đẩy việc triển khai thực hiện dự án để có khối lượng hoàn thành cho giải ngân. Theo đó, các trường hợp có khả năng hoàn thành các thủ tục để đầu tư, cần tập trung dứt điểm để hoàn thành và trường hợp không khả thi, đề nghị rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện và kế hoạch vốn trong năm 2023.

Ngoài ra, ông Long đề nghị Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục nhằm tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn nước ngoài, tăng cường phân cấp trong quản lý, sử dụng vốn ODA gắn với trách nhiệm của cấp, đơn vị sử dụng vốn.

Thêm vào đó, ông Long nhấn mạnh đề nghị không cho phép kéo dài kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022. Với các trường hợp không giải ngân hết, số vốn không giải ngân sẽ bị hủy bỏ theo quy định của Luật Đầu tư công. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương chủ động bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2023 để thực hiện dự án./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)