Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8, 9 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để công tác chi trả cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các địa phương trên thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 và tháng 9 vào cùng một kỳ chi trả. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ quan bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc gộp hai tháng vào cùng một kỳ chi trả là giải pháp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý linh hoạt, kịp thời, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến đáng lo ngại tại khu vực một số tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

[Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm tận nhà tại nơi giãn cách xã hội]

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 vào cùng một kỳ chi trả trong tháng 4.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong kỳ chi trả tháng 7, cơ quan Bưu điện đã thực hiện chi trả cho khoảng hơn 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với tổng số tiền khoảng 13.986 tỷ đồng. Trong đó: Chi bằng tiền mặt cho khoảng 2.475.000 người với số tiền khoảng 9.973 tỷ đồng; chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 706.000 người với số tiền khoảng 4.013 tỷ đồng./.

Hồng Kiều (Vietnam+)