Ngày 19/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Hà Nam có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Trực tiếp phát động phong trào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng Đảng.

Các cấp, ngành triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm là vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, các đơn vị ưu tiên phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, quyết liệt phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã đề ra.

Toàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%; đến hết năm 2021 có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

[Tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng]

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020; 1 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới"; 1 tập thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao; 34 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam.”

Năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phát động đã được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai đồng bộ với nội dung, tiêu chí phù hợp với thực tiễn; hình thức thi đua luôn được đổi mới phong phú, đa dạng.

Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Nam năm 2020 vẫn đạt 7,02%, đứng thứ 6 cả nước và đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Hà Nam là tỉnh thứ 4 được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao.

Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2020 giảm còn 2,2%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với đó, công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích và có tác dụng nêu gương.

Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp được nâng lên; công tác khen thưởng đột xuất luôn kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

Năm 2020, toàn tỉnh có 9 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 23 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc,” Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)