Ho tro tien thue nha: BHXH cam ket khong cham tre xac nhan doi tuong hinh anh 1(Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao trách nhiệm xác minh đối tượng thụ hưởng.

Trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận các trường hợp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc làm căn cứ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Để người lao động nhận được gói hỗ trợ nhanh nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lao động sớm lập danh sách người lao động để được xác nhận và hỗ trợ theo quy định.

[Hỗ trợ tiền thuê nhà cho 3,4 triệu lao động: Giám sát chi trả kịp thời]

Đặc biệt, cơ quan bảo hiểm xã hội cam kết tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

Ngành bảo hiểm xã hội đã sẵn sàng tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, thời gian giải quyết tối đa là 2 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời để người lao động có đủ điều kiện nhanh chóng tiến hành thủ tục gửi đơn vị sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận nhằm được nhận hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch./.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, 2 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ gồm:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

- Người lao động quay trở lại thị trường lao động, đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng.

Hồng Kiều (Vietnam+)