Trong 2 ngày 25-26/9, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phan Hữu Minh đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đạt được trong 5 năm qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ mới chú trọng hơn nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Luật Báo chí và quy định về đạo đức người làm báo.

Các cấp Hội quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên, nhà báo; đảm bảo thông tin đúng định hướng, nhanh nhạy, chính xác, mang tính xây dựng, phục vụ việc xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tác nghiệp.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 7 người. Tổng Biên tập Báo Hòa Bình Nguyễn Mạnh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 -2025.  

Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình cũng đề ra các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tham gia quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

[Báo chí và doanh nghiệp đồng hành trong thời đại ''phi biên giới'']

Mỗi năm phối hợp mở từ 1-2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo chuyên ngành; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; duy trì và nâng cao chất lượng giải báo chí của Hội, vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác tác phẩm báo chí. Qua đó, lựa chọn các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia giải báo chí quốc gia và các giải báo chí của Bộ, ngành Trung ương phát động; phấn đấu có 1-2 tác giả đạt giải các cuộc thi cấp Trung ương.

Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình hiện có 138 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí triển khai tới các chi hội, hội viên tập trung tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các cơ quan báo chí phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua có 2 hội viên xuất sắc được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, 51 hội viên được công nhận danh hiệu Hội viên Nhà báo xuất sắc cấp cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân, Hội Nhà báo tỉnh tặng Giấy khen cho 14 hội viên có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ báo chí và xây dựng Hội./.

Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)