Nam 2021: Cong tac phong, chong tham nhung tiep tuc duoc day manh hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)